Slovník pojmů

#01

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ

Sjednat si můžete řadu doplňkových pojištění. Úkolem Asistenta je poskytování právních informaci, zajištěni administrativně-právní asistence a poskytování komplexního servisu v oblasti pojištěni právní ochrany. GAP chrání klienta před sníženým pojistným plněním vlivem ztráty hodnoty vozu. GAP poskytuje také pojistnou ochranu jak u odcizení vozidla, tak při totální škodě po havárii. Pro případ neočekávaného výpadku příjmů vlivem nepříznivých životních situaci (ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost) je zde pojištěni PPP.

#02

FIREMNÍ FLOTILA

Využíváte-li k podnikání tři a více vozidel, máte firemní flotilu.

#03

Kdy si mám objednat nový vůz?

ŠkoFIN s.r.o. | Audi Financial Services vás bude 6 měsíců předem informovat o blížícím se konci smlouvy. Vhodný čas pro objednání nového vozu konzultujte vždy s autorizovaným prodejcem.

#04

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištěni, které sjednáváte pro minimalizaci rizik na vozidle či jeho části pro pojistná nebezpečí typu havárie, odcizeni, vandalismu či živelných událostí.

#05

MOBILITA

Mobilita znamená kompletní zajištění péče o váš vůz. Pořízení vozu je teprve začátek jeho života a my se postaráme o to, co je k němu potřeba. Staráme se nejenom o jeho přezouvání, ale také o pravidelný servis, údržbu a další služby spojené s jeho provozem. V případě nenadálé situace zajistíme potřebnou asistenci a veškeré náležitosti s tím spojené. Všechny služby spojené s provozem jsou naší starostí.

#06

OPERATIVNÍ LEASING

Pokud chcete vůz jen užívat, nemáte v úmyslu ho získat do vlastnictví, nechcete platit akontaci a chcete mít jasnou a fixní měsíční splátku po celou dobu, zvolíte operativní leasing. Nehradíte ani splátku předem a nenesete riziko poklesu tržní ceny vozidla v průběhu jeho financování. Měsíční splátka zahrnuje výhodné povinné ručení a havarijní pojištění vozu nebo další služby zajišťující kompletní mobilitu.

#07

POJISTNÍK

Pokud platíte pojistné, jste pojistníkem vy. Pokud je sjednané pojištění přes VWF, jsme to my.

#08

POJIŠTĚNÝ

Pojištěným jste také vy, pokud jde o vaše vozidlo, jež bylo pojištěno.

#09

POŘIZOVACÍ CENA

To, co zaplatíte celkem za předmět financování na úvěr nebo leasing. Obvykle se udává včetně DPH.

#10

POVINNÉ RUČENÍ

Základním účelem pojištěni odpovědnosti z provozu vozidla, jinak též povinného ručeni, je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla, například tím vaším. Ano, jak název napovídá, je povinné podle zákona č. 168/1999 Sb. pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci.

#11

PRAVIDELNÁ SPLÁTKA

Jde o splátku uvedenou ve smlouvě, ať už leasingové, nebo o úvěru. Vždy zahrnuje jistinu, úrok. Může ale obsahovat i splátku za pojištění, u operativního leasingu dále částku za platbu dalších zákonem vyžadovaných daní a poplatků, případně dalších, klientem volitelných služeb. Splátku si můžete sami nastavit, její snížení je možné například prodloužením doby splácení.

#12

PŘEDSCHVÁLENÍ SMLOUVY

Chcete urychlit proces uzavření smlouvy o financování vašeho vozu? Nejste si jisti, zda Vám bude smlouva za daných parametrů schválena? Není nic jednoduššího, než vyplnit potřebné údaje v on-line formuláři předběžného schválení smlouvy a my prověříme možnost uzavření smlouvy ještě před vaší návštěvou obchodníka.

#13

ŘÁDNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

Jde o ukončení vaší smlouvy, ať už leasingové nebo úvěrové, řádným způsobem, tedy v řádném termínu, splacením všech splátek.

#14

SPLÁTKOVÁ PERIODA

Splátky nemusíte hradit jen měsíčně, ale také například čtvrtletně. Záleží na různých faktorech, jako je finanční produkt, vstupní hodnota financovaného předmětu, výše akontace apod.

#15

SPLÁTKOVÉ PRÁZDNINY

Máte možnost odkladu splátek, tzv. splátkových prázdnin, třeba na dva měsíce.

#16

TESTOVACÍ JÍZDA

Projížďka vozem, který plánujete zakoupit, ideálně ve městě i mimo město. Odehrává se na předem určeném místě ve stanovený čas, s největší pravděpodobností u prodejce automobilů, který si s vámi domluví podrobnosti.

#17

UVOLNĚNÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pokud nastane pojistná událost, musíme dát souhlas s vyplacením pojistného plnění buď vám jako nájemci, nebo přímo servisu. To platí za určitých podmínek.

#18

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Pokud si necháte smlouvu předschválit online, ušetříte čas. K uzavření smlouvy potřebujete dva doklady totožnosti, většinou dle ceny vozu a výše splátky. U nového vozu ze skladových zásob je vše dílem okamžiku a odjet můžete klidně už do 30 minut.

#19

VLASTNÍK VOZIDLA

V osvědčení o registraci vozidla, tedy ve velkém technickém průkazu, najdete tuto informaci v kolonce vlastník. Na základě zajišťovacího převodu vlastnického práva se v případě poskytnutého úvěru zapisuje do této kolonky VWFS, v případě leasingových smluv je VWFS uveden jako vlastník.

#20

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA

Při kalkulaci vašeho operativního leasingu se zohledňuje ohledně budoucí vývoj ceny předmětu nájmu. Bere se přitom ohled na stáří vozu a počet ujetých kilometrů za předpokladu běžného opotřebení.